Podział pieniędzy z Funduszu Sołeckiego

W niedzielę 21 września w kurzelowskim Domu Kultury odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału pieniędzy z Gminnego Funduszu Sołeckiego. Kwote ponad 25 tys zl rozdzielono na nastepujące zadania:

- Zakup i remont instrumentów dla Orkiestry OSP w Kurzelowie - 10000zl

- Dofinansowanie dzialności Koła Gospodyń Wiejskich - 2000zl

- Organizacja Dożynek Parafialnych - 3000zl

- Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu - 10000zl

- Dofinansowanie organizacji turnieju piłkarskiego - ok 550zl.