Marcin Barszcz

Marcin Barszcz urodził się w Kurzelowie w 1609 r., matka jego była rodzoną siostrą Stanisława Jakobejusa. Podobnie jak inni Kurzelowici Marcin Barszcz początkowe nauki pobierał w kurzelowskiej szkole kolegiackiej. Tu zaszczepiono mu zamiłowanie do nauk matematycznych, które twórczo uprawiali kurzelowscy profesorowie na Akademii Krakowskiej. Wzorem innych Kurzelowitów, Barszcz rozpoczął studia w Krakowie na wydziale sztuk wyzwolonych. W stosunkowo krótkim czasie otrzymał mistrzostwo w tych naukach i objął posadę nauczycielską w szkole przy Kościele Mariackim w Krakowie.

            Profesorowie z Uniwersytetu zdążyli zauważyć wielki talent matematyczny u młodego studenta z Kurzelowa. Niestety tego talentu Kurzelowianin nie zdążył rozwinąć. Zmarł na wskutek mocnej gorączki w 1637 r. Chociaż nie uwiecznił się wielkimi osiągnięciami, mimo to uczeni z Uniwersytetu określili go jako jednego z najwybitniejszych umysłów matematycznych tamtych czasów.