Ks. Daniel Wojciechowski

ksiadz slide1

 

W związku z kończącym sie okresem pełnienia roli proboszcza parafii w Kurzelowie przez ks. Daniela Wojciechowskiego 16 sierpnia nastąpi uroczyste pożenanie księdza w naszym kościele. Ksiądz proboszcz spędził w parafii w Kurzelowie 29 lat. W tym długim okresie poczynił wiele zmian wokół, jak i w samym kościele i kaplicach. Zostanie napewno zapamiętany jako gorliwy katolik, fascynat historii, autor i głęboki patriota.

Przytaczam w tym miejscu biografię ks Wojciechowskiego pochodzącą z książki  Tadeusza Stolarskiego "Znani i nieznani Ziemi Jędrzejowskiej".

 

 

Ks. kanonik Daniel Wojciechowski – długoletni proboszcz parafii pw. NMP w Kurzelowie, pasjonat historii, publicysta.

Urodził się 6 kwietnia 1940 r. W Lipnie w rodzinie Genowefy z Zapartów i Stanisława. Rodzice przyszłego księdza prowadzili gospodarstwo rolne, które z czasem przejął ich średni syn Alfred. Wychowywali pięcioro dzieci: trzech synów – Daniela, Alfreda i Stanisława oraz dwie córki – Irenę i Domicelę.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej wsi uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie. Był dobrym i pilnym uczniem, wykazując szczególne uzdolnienia do matematyki. Jednak nie przedmioty ścisłe ukształtują jego zaintereswoania. Będzie to historia. Nie ulega wątpliwości, że na młodego licealistę miał ogromny wpływ jego nauczyciel historii Stanisław Supernat, którego nawet po latach były uczeń, a dziś ksiądz z sympatią wspomina. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w roku 1959 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. W roku nastepnym został powołany do wojska, gdzie służbe odbywał w jednostce specjalnej w Ełku (1960-62). W wolnych chwilach, których miał niewiele, uczył sie samodzielnie, korzystając z różnych opracowań i podręczników obowiązujących w uczelniach katolickich. Po zakończeniu służby powrócił do kieleckiego seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w Kielcach z rąk ks. Biskupa jana Jaroszewicza w dniu 19 czerwca 1966 r. Był wikariuszem w kilku parafiach: Ogrodzieniec (1966-68), Skała (1968-70), Bodzentyn (1973-77), dwukrotnie w Kielcach w parafii św. Jożefa robotnika (1971-73, 1977-81). Jako wikariusz miał rozprawę sądową w Starachowicach za opuszczenie w czasie kolędy tych domów, w których nielegalnie sprzedawano alkohol. Sprawa w dniu rozprawy została zakończona, pozwany oczyszczony z zarzutów, a pozywający ośmieszeni.

W latach siedemdziesiątych studiował zaocznie historię na KUL u księdza profesora Bolesława Kumora. Temat pracy magisterskiej o duszpasterstwie poierwszego biskupa diecezji kieleckiej, mianowanego przez Stolicę Apostolską w 1883 r. Księdza Tomasza Kulińskiego (1823-1907) przygotował pod kierunkiem ks. Prof. Adama Ludwika Szafrańskeigo.

Na pierwszą parafię w charakterze proboszcza został skierowany w 1982 r. Di Dąbrowy Górniczej – Okradzionowa, gdzie wybudował kościół pw. Wniebowzięcia NMP, plebanię i stworzył nową parafię po oddzieleniu jej od parafii Sławków. Od września 1986 r. Jest proboszczem w Kurzelowie. W okresie posługi duszpasterskiej w tej parafii odnowił świątynię kurzelowską, zostały założone nowe witraże, wykonano złocenia wewnątrz kościoła, przy którym wybudowano parking, jak również przy cmentarzu parafialnym. Obejście kościoła i nowo wybudowanej plebanii zostało ogrodzone nowym parkanem. Wybudowane zostały również nowe kapliczki w miejsce starych w Dankowie Dużym i Komparzowie. Wzniósł kaplicę w Gościencinie, z której korzystają także mieszkańcy Silpi Dużej i Silpi Małej. W kaplicy w Ciemiętnikach prowadził prace wykończeniowe.

dozynki2014

 

Ks proboszcz przyczynił się do wzbogacenia obchodów tradycyjnych uroczystości dożynkowych i Niedzieli Palmowej. Odbywają się konkursy na najpiekniejszą palmę oraz wieniec dożynkowy. Podczas sprawowania probostwa wprowadziuł i kultywuje kilka nabożeństw: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek, Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę, Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej w każdy 13 dzień miesiąca.

npalmowa2014

 

Ks. Daniel Wojciechowski jest autorem kilku książek, wielu rozpraw i artykułów o tematyce historycznej. Historia ejst wielką jego poasją. Interesuje się głównie historią Kościoła katolickiego i działalnością księży w diecezji kieleckiej. W 1997 r. Wydał zarys monograficzny "Parafia w Kurzelowie". W 2001 r. Ukazała się praca ks. Wojciechowskiego poświęcona profesorom UJ wywodzącym się z Kurzelowa mpt. "Dynastia Kurzelowitów w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie". Proboszcz przybliża postaci uczonych, m.in. Jana Brożka, Jana Musceniusza, Stanisłąwa Jakobejusa, Pawła Herkę, Macieja Kwaśniewicza oraz Marcina Barszcza i Mikołaja Brożka. Obszerną pracę ks. Wojciechowski poświęcił jednemu z wybitniejszych przedstawicieli Kościoła w Polsce w I połowie XX wieku. Praca z 2001 r. Nosi tytuł: "Ks. dr Czesław Kaczmarek (1895-1963). Biskup Kielecki (1938-1963). Pasterz i Męczennik". W 2003 r. Ukazało się poszerzone opracowanie, w 40. rocznicę śmierci, pt. "Biskup Czesław Kaczmarek (1895-1938-1963). W dorobku autorskim księdza ważną pozycją jest opracowanie pt. "Kapłani kieleccy więzieni i szykanowani w PRL (1945-1963), wydane w Kielcach w 2003 r.. Natomiast w 2005 r. Została opublikowana książka "Ks. Piotr Oborski (1907-1952) – ofiara zbrodni komunistycznych", a w roku nastepnym broszurę "duchowni kieleccy i wierni wobec eksterminacji Żydów 1939-1945".

Proboszcz Wojciechowski publikował też m.in. na łamach takich pism jak "Kielecki Przegląd Diecezjalny", "Kieleckie Studia Telogiczne", ogłaszając w nich szereg rozpraw, np. o księżach biskupach -Janie gurdzie, czesławie Kaczmarku, Tomaszu Kulińskim, ks.prof. Adamie Ludwiku Szafrańskim. We "Włoszczowskich Zeszytach Historycznych" ukazało się kilka jego szkiców, głównie dotyczących biografii księży katolickich z powiatu włoszczowskiego, np. Teofila rzepczyńskiego, Jana Francuza, Wojciecha Pedrycza, Eugeniusza Nawrockiego, Kazimierza Biernackiego, Tadeusza Jachimowskiego. Z innych szkiców zamieszczonych w WZH warto wymienić następujące: "Z historii Gościęcina", "Szlakiem Powstańczym 1863 r. Adama chmielowskiego – św. Brata Alberta", "Jubileusze w kościele, ich obchody i pamiatki w dekanacie włoszczowskim", "Księża byłego powiatu włoszczowskiego na cenzurowanym w PRL 1945-1957".

Ogłaszał też szkice biograficzne księży, pracujących głównie w powiecie włoszczowskim, w tygodniku "Niedziela" i "Nasz Dziennik".

Kalendarium wybranych wydarzeń z okresu probostwa w Kurzelowie księdza kanonika Daniela Wojciechowskiego.

1993 r - święcenia kapłańskie śp. Księdza Andrzeja Celebańskiego

2000 r – postawienie krzyża jubileuszowego

krzyz2000

 

03.06.2000 r. - święcenia kapłańskie księdza Andrzeja Ligenzy

2003-2004 r. - odnowienie malowideł naściennych w Kościele i malowanie ścian

malowanie kosciola

kwiecień 2005 r. - włamanie i kradzież z kaplicy św. Anny na cmentarzu obrazu

2007 r. - sfinalizowanie wycinki drzew na cmentarzu

16 marca 2008 – włamanie w Niedziele Palmową do Kościoła Parafialnego w Kurzelowie i kradzież zabytkowych przedmiotów, m.in monstarncji, 2 kielichów, 2 puszek, 2 krzyży i drewnianej płaskorzeźby Jana Ewangelisty.

2009r – pewnien anonimowy ofiarodawca funduje do Kościoła jeden pieknie zdobiony kielich i dwie puszki na komunikanty

2008-2009 r. - wykonanie i zainstalwoanie witraży w Kościele

maj 2010 r. - święcenia kapłańskie ks. Rafała Ligenzy

rafal ligenza

 

2012-2013- wykonanie ogrodzenia placu kościelnego, w którym w kolejnych latach umieszczono podświetlone stacje Drogi Krzyżowej

2013-2014 – remont kaplicy na cmentarzu

Dzieki staraniom księdza proboszcza powstały na placu kościelnym pomniki św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki, figura Matki Boskiej Fatimskiej, zostały zmienione chodniki, przebudowana weranda, położony asfalt na drodze do cmentarza.pomnik popieluszko

 

pomnik piapiez

 

kosciol